Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách có tựa là “ELECTRICITY FOR YOUNG MAKERS” nhằm giúp cộng đồng người Việt tham khảo thuận lợi, không nhằm mục đích thương mại. Cuốn sách nguyên bản tiếng Anh được đăng ký bản quyền năm 2017 thuộc về tác giả Marc de Vinck. Sách do Maker Media, Inc. xuất bản.

Làm đèn pin bằng đồng xu


Bạn đã bao giờ đi trên một tấm thảm, sau đó chạm vào tay nắm cửa và bị giật điện chưa? Đó là tĩnh điện! Nó tạo ra do quá trình ma sát làm cho điện tử phóng điện.

Có một số loại vật liệu nhảy cảm với các điện tử hơn một số loại khác, và khi bạn di chuyển trên tấm thảm, bạn có thể tích điện theo một hướng nào đó. Tay nắm cửa bằng kim loại có vai trò như một dây dẫn, làm cho điện tích được tích tụ phóng ra từ bạn sang tay nắm cửa hoặc từ tay nắm cửa sang bạn. Do vậy, bạn cảm thấy như bị sốc. Đó là điện!

ĐIỆN LÀ GÌ?      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *