Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách có tựa là “ELECTRICITY FOR YOUNG MAKERS” nhằm giúp cộng đồng người Việt tham khảo thuận lợi, không nhằm mục đích thương mại. Cuốn sách nguyên bản tiếng Anh được đăng ký bản quyền năm 2017 thuộc về tác giả Marc de Vinck. Sách do Maker Media, Inc. xuất bản.

Làm loa bằng giấy

Chúng ta đã sử dụng điện để tạo ra ánh sáng. Vậy làm thế nào để điện tạo ra âm thanh? Trong dự án này, chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra khi chúng ta mang điện và nam châm lại gần với nhau.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *