Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách có tựa là “ELECTRICITY FOR YOUNG MAKERS” nhằm giúp cộng đồng người Việt tham khảo thuận lợi, không nhằm mục đích thương mại. Cuốn sách nguyên bản tiếng Anh được đăng ký bản quyền năm 2017 thuộc về tác giả Marc de Vinck. Sách do Maker Media, Inc. xuất bản.

 

Làm động cơ nâng cao

ĐIỀU GÌ TIẾP THEO?

Xin chúc mừng! Nếu bạn đã hoàn thành các dự án trong cuốn sách này, ngay bây giờ bạn đã

chính thức là một Maker giống như tôi! Bạn cũng có một sự hiểu biết cơ bản về điện và điện tử. Hãy làm thử nghiệm của riêng bạn. Hãy thử chỉnh sửa lại các dự án trong cuốn sách này hoặc làm các dự án mới của riêng bạn. Nếu bạn muốn chia sẻ dự án của mình với các Maker khác, hãy truy cập trang web của chúng tôi và chia sẻ cho chúng tôi về điều đó tại makezine.com/contribution.

Nếu bạn muốn tìm thêm các dự án khác, bạn có thể xem video trực tuyến và bạn có thể truy cập thư viện hoặc hiệu sách địa phương để tìm thêm sách về chủ đề này. Cuốn sách Make: Điện tử của Charles Platt là một cuốn sách tốt để tìm hiểu về cách làm mạch với các linh kiện điện tử.

Hãy tìm một Maker Fair ở nơi của bạn sống để tìm hiểu thêm về những gì các Maker khác đang làm gì và có thể xem xét tham gia một hội chợ trong cộng đồng của bạn để học hỏi thêm từ các Maker có kinh nghiệm, sẵn lòng chia sẻ kiến thức của họ với bạn!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *