GIAO THỨC MIWI CỦA MICROCHIP

MiWi là giải pháp không dây để phát triển các ứng dụng do Microchip cung cấp. Đây là một trong các lựa chọn thay thế cho ZigBee, để giảm thiểu những nhược điểm của ZigBee, MiWi nhằm mục đích là nhẹ nhàng, đơn giản, chi phí thấp, tốc độ dữ liệu thấp, và mức tiêu thụ điện năng thấp. Vì vậy, giao thức MiWi dễ sử dụng thay thế cho truyền thông không dây đơn giản.  MiWi có 2 giao diện để quản lý nó. Một là giao diện MiMAC mà giao tiếp với vi mạch thu phát RF và hai là giao diện MiApp tương tác với lớp ứng dụng.

TỔNG QUAN VỀ GIAO THỨC MIWI

  • Dựa trên các lớp MAC và PHY của các đặc điểm kỹ thuật IEEE 802.15.4.
  • Dành cho phát triển mạng lưới đơn giản trong dải tần 2,4 GHz và subGHz ISM.
  • Khả năng có tối đa là 1024 các nodes trên mạng.
  • Mỗi bộ điều phối chỉ có thể có 127 node con, với có tối đa 8 bộ điều phối trong một mạng.
  • Các gói tin có thể đƣợc truyền tối đa là bốn chặng trong mạng và hai chặng lớn nhất từ PAN bộ điều phối.
  • Tìm, hình thành và tham gia vào một mạng, cũng nhƣ tìm kiếm các node trên mạng và định tuyến tới chúng.
  • Hỗ trợ tất cả các vi mạch thu phát RF của Microchip trên dải tần số khác nhau.
  • Linh động giữa các họ vi điều khiển của Microchip.

CẤU HÌNH MẠNG SỬ DỤNG GIAO THỨC MIWI

Cấu hình mạng hình sao

Cấu hình mạng cụm cây

Cấu trúc mạng lưới

 MẠCH MIWI PIC18F46J50 & MRF24J40 CỦA MICROCHIP

Mặt trên của board

Mặt dưới của board
1. PIC18F46J50 8-bit XLP microcontroller
2. MRF24J40MA RF Transceiver Module or MRF89XAM8A RF Transceiver
Module or MRF89XAM9A RF Transceiver Module
3. +3.3V Boost Regulator (MCP1640)
4. Three status indicator LEDs (Red, Yellow and Green)
5. Two push-button switches (SW1 and SW2) for user input
6. 2 X 16 LCD Character Display
7. MCP9700 Temperature Sensor
8. 2K SPI EEPROM with a unique MAC Address
9. 1 Mbit SPI Serial Flash
10. 32 KHz Crystal for Sleep Mode
Lưu đồ hoạt động

Sơ đồ mạch

KẾT LUẬN:
Bài chia sẻ  của tôi hy vọng sẽ mang đến cho các bạn các kiến thức cần thiết liên quan đến giải pháp điều khiển không dây MIWI cơ bản. Qua đó sẽ giúp các bạn nghiên cứu sâu hơn các công nghệ thường được sử dụng hiện nay bao gồm WIFI, ZigBee, Z-wave và Hybrid-Mesh vào tự động hóa và nhà thông minh .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *