Bản dịch tiếng Việt của cuốn sách có tựa là “Pro Git” nhằm giúp cộng đồng người Việt tham khảo thuận lợi, không nhằm mục đích thương mại thuộc về tác giả Scott Chacon và Ben Straub.

 CHƯƠNG 1: KHỞI ĐỘNG

Cài đặt trên mạng:

Đầu tiên cần phải tạo hoặc kiếm một remote để ta tương tác. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cách tạo một remote trên github.com

Tạo tài khoản, sau đó nhấp vào tạo một repo:Hình 1. Trang tạo một repo mới trên GitHub

Ngoài việc điền những thông tin bắt buộc, bạn nên đánh tick vào cả ba hộp ở dưới.

 Tạo tệp README.MD cho phép bạn viết nội dung giới thiệu cho trang đầu của repo.

 Tạo .gitignore cho phép bạn bỏ cập nhật một số tệp trong repo khi không cần thiết (còn được gọi là sổ đen).

 Chọn một giấy phép là điều hiển nhiên khi bạn muốn đăng tải một dự án, là giấy tờ bản quyền quyết định cho phép người khác tương tác như thế nào với dự án của bạn (có thể sao chép không, mượn rồi sở hữu của riêng được không, cần phải khai báo tác giả không,…). Có nhiều loại giấy phép, nên mình khuyên nên ghé https://choosealicense.com/ để nghiên cứu rõ giấy phép thích hợp nhất cho dự án của bạn là gì. Ở đây mình sẽ chọn GNU GPLv3 (cho phép chia sẽ nguồn mở trừ phiên bản nguồn đóng).

 Đây là cửa sổ chính cho repo trên github:

Hình 2. Giao diện chính của repo trên GitHub.

Tải git:
Ghé https://git-scm.com/ để tải git về, hỗ trợ cả hệ điều hành Windows, macOS, và Linux
Nhìn trong, Git Trong dự án Git cho Windows (vốn được phát triển bởi một nhóm khác), Git có hai loại được cài đặt. Một là git bash là giao diện tương tác git qua bản port của Bash qua Windows. Hai là git GUI, một giao diện đẹp hơn

Cài đặt trong máy:

1.6 Lần đầu mở Git

Sau khi đã tải và chạy trình tải Git vào máy, bạn cần làm một số việc để chuẩn bị cho môi trường làm việc của mình. Những cài đặt sau bạn chỉ cần thực hiện một lần trên máy và sau đó, dù có nâng cấp phần mềm thì cài đặt sẽ vẫn được giữ nguyên. Bạn cũng có thể tùy chỉnh lại qua các lệnh.

 

Git có cung cấp lệnh git config dùng để tùy chỉnh mọi khía cạnh, cách biểu diễn cũng như vận hành của Git. Những biến dữ liệu / cài đặt này được lưu tại 3 nơi:

  1. Tệp ở [path]/etc/gitconfig: Chứa cài đặt cho mọi người dùng, repo của mọi người dùng trên máy tính bạn. Để truy cập tệp cài đặt này, thêm flag (điều kiện thêm vào câu lệnh) là –system vào sau git config. Và vì đây là tệp cài đặt của cả hệ thống, bạn cần quyền admin hay các đặc quyền khác để chỉnh sửa tệp này. 
  2. Tệp ở $HOME/.gitconfig hay $HOME/.config/git/config: Chứa cài đặt cho riêng người dùng. Để truy cập tệp cài đặt này, thêm flag là –global vào sau git config. Ảnh hưởng đến mọi repo nơi bạn đang làm việc hay có quyền hạn. 
  3. Tệp ở [repo]/.git/config: Chứa cài đặt cho riêng repo. Để truy cập tệp cài đặt này, thêm flag là –local vào sau git config, hoặc không không cần thêm flag gì cả. Ảnh hưởng trong vùng repo nơi bạn làm việc. Bạn – nơi kích command line của bạn – phải là trong repo để dùng được câu lệnh này.

Thông thường, read sẽ đọc các file từ 1., 2., rồi đến 3.. Nếu trùng nhau, cài đặt ở 3. sẽ đè cái ở 1..

Trong blog hôm nay, các cài đặt sẽ thuộc dạng 2.

Truy cập vào “./.git/config” nơi chứa mọi cài đặt, biến lưu trữ đối với một repo:

Hình 3. Một phần bên trong một tệp config

Tại đây bạn có thể tự chỉnh (đúng chính tả!). Tuy nhiên bạn vẫn có thể tùy chỉnh gián tiếp ở command line qua các lệnh:

$ git config

Trong blog này ta tập trung vào hai phần.

 Một là ghi nhớ thông tin tài khoản, bao gồm: 

Thông tin đăng nhập

Điều này đảm bảo quyền truy cập, tạo thay đổi lên repo của chính bạn.

$ git config –global user.name “your-name-here”

$ git config –global user.email “your-email-address@example.com

Trình biên tập văn bản

Ngoài ra người dùng nên cài đặt ghi nhớ một text editor – trình biên tập văn bản (Sublime Text, Atom, VS Code, Vim, Emacs, Notepad++,… hay chỉ Notepad) dùng cho một số tương tác. Cần phân biệt một trình biên tập văn bản với một IDE (Integrated Development Environment) vốn phức tạp hơn và sở hữu cả một hay nhiều trình biên dịch để chạy code.

Đầu tiên bạn phải tải về một trình biên tập trước. Sau đó hãy đến thư mục của trình đó và tìm tệp .exe chính. Để ví dụ, chúng ta sẽ dùng Notepad++, với thư mục gốc nằm ở C:/Program Files/Notepad++/.

Để ghi nhớ trình biên tập văn bản, dùng:

$ git config –global core.editor “‘C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe’ -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin”

Tên nhánh

Bạn cũng có thể tùy chỉnh tên của nhánh trường hợp bạn cần tạo một nhánh mới. Ví dụ, khi git init thì một thư mục có sẵn nhánh master. Khi muốn một tên khác là ‘main’ chẳng hạn, dùng:

$ git config –global init.defaultBranch main

 

Hai là thêm địa chỉ đến repo thường dùng. Để thêm, ta dùng:

$ git remote add name-of-remote <https-or-ssh>

Phần trước là tên của remote. Để cho đơn giản, địa chỉ dùng thường xuyên mình đặt là “origin”.

Phần sau là địa chỉ đến remote hay chính xác hơn là tệp git của remote. Cả khi dùng HTTPS hay SSH, lần đầu tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản để xác minh danh tính người đăng.

Để xóa, ta dùng:

$ git remove name-of-remote

Ta có thể kiểm tra bằng cách:

$ git remote -v

Hình 4. Đầu ra của git remote -v.

Đừng quên cách để kiểm tra và xem lại mọi cài đặt:

$ git config –global –list

(Nâng cao) Ba là tạo SSH key để truy cập repo một cách an toàn hơn. Phần này, ta sẽ tìm hiểu rõ hơn.

(Nâng cao) Bốn là tạo thêm những alias (shortcut nói chung). Phần này, ta sẽ tìm hiểu rõ hơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *