Bài học đầu tiên cho người mới làm quen với điện tử cơ bản chính là làm sau đọc được giá trị của điện trở một cách chính xác? Sau đây tôi sẽ cùng các bạn làm quen với bảng vòng màu trên điện trở, với các vị trí vòng màu sẽ có giá trị và cách đọc khác nhau, tôi sẽ tập trung hướng dẫn cách đọc giá trị của hai loại điện trở 04 vòng màu và 05 vòng màu thường sử dụng trong thực tế như sau:

BẢNG VÒNG MÀU ĐIỆN TRỞ:

Câu thần chú thuộc lòng:

0: đen, 1: nâu, 2: đỏ, 3: cam, 4: vàng, 5: X.lá, 6: X.dương, 7: Tím, 8: Xám, 9: Trắng.

Điện trở sẽ có các giá trị như sau:

Ω; KΩ = 1.000Ω; MΩ = 1.000KΩ

THỰC HÀNH CÁCH ĐỌC ĐIỆN TRỞ:

Hai loại điện trở phổ biến thường sử dụng: điện trở 04 vòng màu & 05 vòng màu.

Ví dụ 1:

Điện trở 04 vòng màu: Vàng – Tím – Cam – Nhũ vàng = 47KΩ sai số ± 5%

Ví dụ 2:

Điện trở 04 vòng màu: X.lá – Đỏ – Nhũ vàng – Nhũ bạc = 5,2 Ω sai số ± 10%.

Ví dụ 3:

Điện trở 05 vòng màu: Cam – Cam – Đen – Nâu – Tím = 3,3KΩ sai số ±0,1%.

Ví dụ 4:

Điện trở 05 vòng màu: Nâu – X.lá – Xám – Nhũ bạc – Đỏ = 1,58 Ω sai số ±2%.
Kết luận: qua bài chia sẻ trên sẽ giúp các bạn mới làm quen với mạch điện tử dễ dàng đọc chính xác các loại điện trở thông dụng trên thị trường, giúp cho việc lắp ráp các mạch điện tử hoạt động tốt. Ngoài ra khi mới làm quen với cách đọc điện trở các bạn có thể tham khảo cách đọc online để kiểm tra đối chiếu kết quả theo link https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-5-band

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *